Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Nên học môn nào, QUy Hoạch Tuyến TÍnh, hay Phương Pháp TÍnh

thầy Lê Văn Lai nói QHTT dễ hơn PPT
dưới đây là nhận xét về từng chương. các bạn đọc rồi, thống nhất với nhau sẽ học môn nào hen.

Quy hoạch tuyến tính

 
 
 
 
 
 
17 Bình chọn

Chương 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính

Từ một số mô hình thực tế, chúng tôi đưa ra định nghĩa của bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát và một số dạng thông dụng của nó. Để sinh viên tiếp thu được một cách dễ dàng, chúng tôi đưa ra phương pháp đồ thị để giải bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến, đây là phương pháp đơn giản nhất để giải bài toán ở dạng hai biến.

Chương 2. Tính chất của tập phương án, của tập phương án tối ưu

Để sinh viên có thể tiếp cận dễ dàng với các kiến thức ở các chương kế tiếp, cho nên, trong chương này chúng tôi trình bày các tính chất của bài toán quy hoạch tuyến tính và của tập phương án, tập phương án tối ưu, mà cụ thể là xuất phát từ tập hợp lồi mà ta đã gặp trong một số trường hợp ở phổ thông.

Chương 3. Phương pháp đơn hình và các thuật toán của nó

Xuất phát từ các kién thức ở chương 2, chương này tiến hành xây dựng phương pháp đơn hình. Đây là phương pháp cơ bản nhất  để giải bài toán quy hoạch tuyến tính trong mọi trường hợp chứ không đơn thuần chỉ là bài toán hai biến nữa.

Chương 4. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu và thuật toán đơn hình đối ngẫu

Chương này, chúng ta đi nghiên cứu một dạng bài toán quy hoạch tuyến tính đó là bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu. Đây là bài toán có liên quan mật thiết đến bài toán quy hoạch tuyến tính ban đầu. Đồng thời xuất phát từ mối liên hệ của hai bài toán mà ta có một phương pháp để giải bài toán quy hoạch tuyến tính đó là thuật toán đơn hình đối ngẫu. Đây là một phương pháp giải khá đơn giản mà nếu dùng thuật toán đơn hình thì lại rất phức tạp. 

Chương 5. Bài toán vận tải và thuật toán thế vị

Xuất phát từ bài toán vận chuyển hàng hóa trong thực tế, mà người ta đư ra một bài toán tổng quat đó là bài toán vận tải. Đây cũng là một bài toán quy hoạch tuyến tính nhưng với số biến khá lớn.  Vì số biến khá lớn nên nếu giải bằng thuật toán đơn hình thì sẽ rất phức tạp, chính vì vậy trong chương này ta sẽ nghiên cứu một thuật toán mới đó là thuật toán thế vị, nó khá đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu khi giải bài toán này.
 theo http://dangcnd.wordpress.com/bai-giang/quy-hoach-tuyen-tinh/

Phương pháp tính

 
 
 
 
 
 
11 Bình chọn
Phương pháp số  hay đôi khi còn được gọi là Phương pháp tính, Toán học tính toán hoặc Giải tích số là một lĩnh vực của toán học chuyên nghiên cứu các phương pháp giải gần đúng các bài toán bằng cách dựa trên những dữ liệu số cụ thể và cho kết quả cũng dưới dạng số. Nói gọn hơn, phương pháp số như bản thân tên gọi của nó, có nghĩa là phương pháp giải các bài toán bằng những con số cụ thể.

Chương 1. Số xấp xỉ và sai số

Sau khi nghiên cứu chương 1, yêu cầu sinh viên: Hiểu được Phương Pháp Số là gì, vai trò và tầm quan trọng của Phương pháp số. Hiểu được sai số tuyệt đối và sai số tương đối. Nắm được cách viết số xấp xỉ. Nắm được các qui tắc tính sai số. Hiểu và biết cách đánh giá sai số tính toán và sai số phương pháp .

Chương 2. Các phương pháp số trong đại số tuyến tính

Sau khi nghiên cứu chương 2, yêu cầu sinh viên: Hiểu và nắm được các phương pháp tìm nghiệm đúng, nghiệm xấp xỉ của hệ phương trình tuyến tính. Biết cách ứng dụng các phương pháp trên vào việc tính định thức của ma trận, tìm ma trận nghịch đảo, giải quyết các bài toán thực tế. Biết cách đánh giá sai số của từng phương pháp

Chương 3. Phép nội suy và hồi suy

Sau khi học xong chương 3, yêu cầu sinh viên: Hiểu được thế nào là bài toán nội suy và hồi quy. Nắm được các phương pháp nội suy đa thức, biết cách tìm các đa thức nội suy theo các phương pháp đó. Biết được khớp đường cong – Nội suy Spline là gì? Nắm và giải được các bài toán bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Biết cách đánh giá sai số của từng phương pháp.

Chương 4. Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến

Sau khi học xong chương 4, yêu cầu sinh viên: Hiểu được thế nào là nghiệm và khoảng phân ly nghiệm. Nắm được một số phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến. Biết vận dụng các phương pháp trên vào các bài toán thực tế.

Chương 5. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

Sau khi học xong chương 5, yêu cầu sinh viên: Hiểu và nắm được thế nào là bài toán tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định. Nắm được các phương pháp tính gần đúng đạo hàm, qua đó biết cách tính giá trị gần đúng đạo hàm cho một hàm bất kỳ. Nắm được các phương pháp tính gần đúng tích phân xác định, qua đó biết cách tính giá trị gần đúng tích phấn xác định của một hàm bất kỳ. Biết cách áp dụng các phương pháp tính gần đúng trên vào việc giải các bài toán ngoài thực tế. Biết cách đánh giá sai số của từng phương pháp.

Chương 6. Giải gần đúng phương trình vi phân thường  

Sau khi học xong chương 6, yêu cầu sinh viên: Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của bài toán giải gần đúng phương trình vi phân. Nắm được các phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân. Biết cách áp dụng các phương pháp trên vào việc giải quyết các bài toán thực tế. Biết cách đánh giá sai số của từng phương pháp.

theo: http://dangcnd.wordpress.com/bai-giang/phuong-phap-tinh/

3 nhận xét:

  1. mon quy hoach tuyen tinh thi minh chua hoc, minh da hoc mon phuong phap tinh roi.Theo minh thi cac ban nen hoc phuong phap tinh, hinh thuc thi la tu luan.

    Trả lờiXóa
  2. Môn Phương pháp tính chỉ cần nắm vững các công thức Vi phân đạo hàm,tích phân cơ bản là xong,cách học tốt nó là sử dụng máy tính như Fx 570Es cực nhanh,vì sử dụng để tính giá trị gần đúng,khoảng 5,6 số lẻ thập phân.Môn này nếu chú ý cách vận dụng công thức sẽ qua ^_^

    Trả lờiXóa
  3. giờ ko biết vi phân, đạo hàm, tích phân cơ bản thì làm thế nào. học quy hoạch chứ còn gì nữa

    Trả lờiXóa